Vad är nattvandring?

Nattvandring är ett beprövat och framgångsrikt koncept för att finnas där för våra lokala barn och ungdomar. Vi är föräldrar och andra vuxna som vandrar i Järvastaden på kvällar och nätter, särskilt på platser där vi vet att många ungdomar vistas, där vi träffar och pratar med ungdomar för att skapa en lugn och trygg miljö. Nattvandring sker på ideell basis och vi är beroende av oss vuxna boende i området för att kunna fortsätta erbjuda nattvandring. 

Varför är nattvandring viktigt?

För att citera nattvandring.nu:s ordförande Hans G Svensson: ”Vi lever i en värld där fler människor upplever en ökad otrygghet… Många ungdomar som är ute på kvällar och helger saknar trygga vuxna.”

En vuxennärvaro är därför ack så viktig och även om vi inte kan ersätta föräldrar eller andra viktiga personer så kan vi finnas där i potentiellt utsatta situationer, under tider som vuxna sällan är närvarande. Förutom att göra en fin insats för våra barn och ungdomar får du som vuxen mycket tillbaka, i form av gemenskap med andra vuxna som du vandra med och genom det stöd, trygghet och glädje som skapas i relationer med de barn och unga som vistas ute. 

Vad behöver jag kunna och göra?

Ingenting, förutom att ställa upp med din tid och din närvaro. Vi vandrar alltid minst två personer tillsammans, där minst en ska vara en erfaren nattvandrare som ansvarar för vandringen. Utbildning får du på köpet. 

Utbildning

Nya nattvandrare vandrar alltid tillsammans med en erfaren nattvandrare. Målsättningen är också att alla nattvandrare ska genomgå en digital utbildning från nattvandring.nu. Du får mer information första gången du nattavandrar. 

Försäkring

Alla som nattvandrar med oss är försäkrade genom Skandias olycksfallsförsäkring FONUS. Den gäller på väg till, under och på väg hem från vandring. 

Frågor

Läs gärna på nattvandring.nu och/eller kontakta oss på info@jarvastadennattvandring.nu